Počet záznamů: 1  

Severe storm in Bavaria, the Czech Republic and Poland on 12–13 July 1984: A statistic- and model-based analysis

 1. 1. 0327260 - UFA-U 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kašpar, Marek - Müller, Miloslav - Kakos, Vilibald - Řezáčová, Daniela - Sokol, Zbyněk
  Severe storm in Bavaria, the Czech Republic and Poland on 12–13 July 1984: A statistic- and model-based analysis.
  [Silná bouře v Bavorsku, České republice a Polsku 12.-13. července 1984: statistická a modelová analýza.]
  Atmospheric Research. Roč. 93, 1-3 (2009), s. 99-110 ISSN 0169-8095.
  [European Conference on Severe Storms /4./. Miramare -Trieste, 10.09.2007-14.09.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0905; GA AV ČR KJB300420701; GA AV ČR KJB300420802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: convective storm * synoptic anomaly * mesoscale condition * forecast verification * gust front
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.811, rok: 2009
  http://www. elsevier.com/locate/atmos

  We analyze synoptic and sub-synoptic meteorological conditions which occurred before and during a selected historic event with organized convection in Central Europe. The re-analyses ERA-40 are used to investigate the fields of dynamic and thermodynamic variables at the synoptic scale. It is demonstrated that some variables may reach abnormal values not only in a case of heavy steady rains, but also in a case of severe convection. The non-hydrostatic limited-area NWP model COSMO is employed to reforecast the event at the sub-synoptic scale. The verification of model results indicates the simulated convection environment does not differ significantly from the real conditions. The subsequent analysis reveals vertical shear and stability conditions favorable for the intensification of convective processes ahead of propagating gust fronts.

  Analyzujeme synoptické a subsynoptické meteorologické podmínky, které se vyskytly před a v průběhu vybrané historické události s organizovanou konvekcí ve střední Evropě. Ke studiu polí dynamických a termodynamických veličin v synoptickém měřítku používáme reanalýzy ERA-40. Ukazuje se, že některé tyto veličiny mohou dosahovat anomálních hodnot nejenom v případě silných trvalých srážek, ale také v případě silné konvekce. K simulaci události v subsynoptickém měřítku využíváme nehydrostatický NWP model na omezené oblasti COSMO. Verifikace modelových polí naznačuje, že simulované konvekční prostředí se podstatně neliší od reálných podmínek. Následná analýza odhaluje příznivý vertikální střih větru a příznivé stabilitní podmínky pro zesílení konvekčních procesů na přední straně postupujících gust front.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174114