Počet záznamů: 1  

Effects of ELF-EMF on brain proteins in mice

 1. 1. 0327245 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Strašák, Luděk - Bártová, Eva - Krejčí, Jana - Fojt, Lukáš - Vetterl, Vladimír
  Effects of ELF-EMF on brain proteins in mice.
  [Efekt ELF-EMF na proteiny vyskytující se v mozku u myší.]
  Electromagnetic Biology and Medicine. Roč. 28, č. 1 (2009), s. 96-104 ISSN 1536-8378
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0978
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GP310/07/P480; GA MŠk(CZ) 1MO528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: chemisorption * IR spectroscopy * electrochemistry
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 0.729, rok: 2009

  Effect of electromagnetic low frequency fields was studied on mice. We analyzed level of protein in brain of mouse. The expression of c-Fos was not affected by magnetic field on the other hand the expression of c-Jun decreased after magnetic field exposure.

  Efekt nízkofrekvenčních magnetických polí byl studován u myší. Analyzovali jsme expresi proteinů v myších mozcích. Exprese c-Fos nebyla magnetickým polem ovlivněna, zato exprese c-Jun po expozici poklesla.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174104