Počet záznamů: 1

Dusík z pohledu půdních biologů

 1. 1.
  0327244 - BC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hynšt, Jaroslav - Šimek, Miloslav
  Dusík z pohledu půdních biologů.
  [Nitrogen from the point of view of soil biologists.]
  Úroda. -, č. 4 (2009), s. 82-83 ISSN 0139-6013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: soil nitrogen * agriculture * fertilization
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Dostatek dusíku v půdě je nezbytným předpokladem úrodnosti zemědělské půdy, ale nadbytek dusíku může vyvolávat různé problémy a je spojen se ztrátami. Stanovení optimální dávky dusíku při hnojení je obtížné a vyžaduje neustálé získávání nových poznatků. Nedostatek i nadbytek dusíku mají různé projevy a následky, které můžeme sledovat a poučit se z nich. Na přeměnách dusíku v půdě se významně podílejí půdní organismy a naopak, množství dusíku v půdě tyto organismy ovlivňuje. Proto by hnojení dusíkem mělo brát v úvahu také jejich nároky.

  Sufficient content of nitrogen in soil is necessary for sufficient fertility of agricultural soils, but excess of nitrogen have various negative impacts and it is accompanied with losses. Determination of optimal dose of nitrogen is difficult and it needs continual acquiring of new knowledge. Excess and deficiency of nitrogen have various symptomes that we can observe and we can learn from them. Living organisms are important participants in nitrogen transformations in soil and, on the other hand, they are affected by availability of nitrogen. Therefore, fertilization by nitrogen should also take into account their demands.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174103