Počet záznamů: 1

Revesible coupling of individual phycobiliprotein isoforms during state transitions in the cyanobacterium .i.Trichodesmium./i. analysed by single-cell fluorescence kinetic measurements

 1. 1.
  0327238 - BC-A 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Küpper, H. - Andresen, E. - Wiegert, S. - Šimek, Miloslav - Leitenmaier, B. - Šetlík, Ivan
  Revesible coupling of individual phycobiliprotein isoforms during state transitions in the cyanobacterium Trichodesmium analysed by single-cell fluorescence kinetic measurements.
  [Reverzní spojení izomorfů fykobiliproteinů u sinice Trichodesmium měřené stanovením kinetiky fluorescence buněk.]
  Biochimica Et Biophysica Acta-Bioenergetics. Roč. 1787, č. 3 (2009), s. 155-167 ISSN 0005-2728
  Grant ostatní: Deutsche Forschungsgemeinschaft(DE) KU 1495/4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: fluorescence kinetic microscopy * in vivo spectroscopy * nitrogen fixation
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 3.688, rok: 2009

  In the non-heterocyst, marine cyanobacterium Trichodesmium nitrogen fixation is confined to the photoperiod and occurs coevally with oxygenic photosynthesis although nitrogenase is irreversibly inactivated by oxygen. In previous studies it was found that regulation of photosynthesis for nitrogen fixation involves Mehler reaction and various activity states with reversible coupling of photosynthetic components. We now investigated these activity states in more detail. Spectrally resolved fluorescence kinetic measurements of single cells revealed that they were related to alternate uncoupling and coupling of phycobilisomes from and to the photosystems, changing the effective cross-section of PSII. Therefore, we isolated and purified the phycobiliproteins of Trichodesmius via ion exchange chromatography and recorded their UV/VIS absorption, fluorescence excitation and fluorescence emission spectra.

  Nitrogenázová aktivita mořských sinic Trichodesmium je omezena na světelnou periodu. Práce uvádí výsledky studia procesu fotosyntézy a fixace N. Byly izolovány fykobiliproteiny a byla popsána jejich UV/VIS absorpce, excitace fluorescence a fluorescenční emisní spektra. Výsledky významně přispívají k poznání regulační úlohy fykobiliproteinů v procesech fotosyntézy a fixace N.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174098