Počet záznamů: 1  

Occurrence of spores from an isoetalean lycopsid of the .i.Polysporia./i.-type in the Late Devonian of Ohio, USA

 1. 1. 0327234 - GLU-S 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bek, Jiří - Chitaley, S. - Grauvogel-Stamm, L.
  Occurrence of spores from an isoetalean lycopsid of the Polysporia-type in the Late Devonian of Ohio, USA.
  [Výskyt spor plavuní Polysporia, skupiny isoetales ve svrchním devonu Ohia, USA.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 156, 1/2 (2009), s. 34-50 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA AV ČR IAA301110701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Valvisisporites * Endosporites * isoetalean lycopsids * Polysporia * Late Devonian * LM * SEM * TEM * Ohio (USA)
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  Thousands of dispersed megaspores of the Valvisisporites auritus-type, some isolated megasporangia still containing them and dispersed microspores of the Endosporites globiformis-type have been found occurring in close association in the Late Devonian (Famennian) of Ohio, USA. Until now, these spores have only been found in the Carboniferous, where they have been shown to have been produced by isoetalean lycopsids assigned to the plant genus Chaloneria and the morphogenus Polysporia. The present work describes, using LM, SEM and TEM, megaspores of V. auritus-type, megasporangia containing these megaspores, and microspores of E. globiformis-type.

  Jsou zkoumány tisíce disperzních megaspor typu Valvisisporites auritus i těch izolovaných z megasporangií ze svrchního devonu Ohia, USA. Společně se vyskytují mikrospory Endosporites globiformis. Tyto spory byly zatím nalezeny pouze v karbonských vrstvách a byly produkovány pouze plavuněmi rodů Polysporia resp. Chaloneria. Jedná se o první devonský výskyt tohoto typu plavuní skupiny Isoetales. Spory jsou zkoumány v procházejícím světle, SEM i TEM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174096