Počet záznamů: 1  

HARP - A Software Tool for Decision Support during Nuclear Emergenccies

 1. 1. 0327199 - UTIA-B 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pecha, Petr - Hofman, Radek
  HARP - A Software Tool for Decision Support during Nuclear Emergenccies.
  [HARP - Programový prostředek pro podporu rozhodování při radiačních nehodách.]
  TIES 2009 - the 20th Annual Conference of International Environmetrics Society. Bologna: University og Bologna, 2009, s. 81-82.
  [Handling Complexity and Uncertainty in Environmental Studies. Bologna (IT), 05.07.2009-09.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/07/1596
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: pollution propagation * uncertainty analysis * population protection
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pecha-harp-a software tool for decision support during nuclear emergenccies.pdf

  Oral and poster presentation of SW system HARP for decision support during radiation accidents. Complet localization into English language. Variability treatment in the atmospheric, deposition and food chain module.

  Presentace programového produktu HARP pro podporu rozhodování při radiačních nehodách - přednesení příspěvku a poster. Kompletní lokalizace produktu do angličtiny. Analýza variability cílových veličin v atmosférickém, depozičním a ingesčním modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174080