Počet záznamů: 1  

CO2-laser photoacoustic detection of gaseous n-pentylacetate

 1. 1. 0327188 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Herecová, L. - Hejzlar, T. - Pavlovský, J. - Míček, D. - Zelinger, Zdeněk - Kubát, Pavel - Janečková, B. - Nevrlý, Václav - Bitala, P. - Střižík, Michal - Klouda, E. - Civiš, Svatopluk
  CO2-laser photoacoustic detection of gaseous n-pentylacetate.
  [CO2-laserová fotoakustická detekce plynného n-pentylacetatu.]
  Journal of Molecular Spectroscopy. Roč. 256, č. 1 (2009), s. 109-110 ISSN 0022-2852
  Grant CEP: GA MŠk OC 111; GA MŠk LC06071; GA ČR GA202/06/0216; GA MŽP SPII1A0/45/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: n-pentylacetate * CO2 laser photoacoustic spectroscopy * FTIR spectroscopy
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.542, rok: 2009

  The absorption spectra of gaseous n-pentylacetate were investigated by FT IR spectroscopy as well as CO2-laser photoacoustic spectroscopy for simulation of the dispersion of a nerve agent (sarin) within a modeled atmospheric boundary layer. Three CO2-laser emission lines were used for photoacoustic detection of n-pentylacetate with detection limit in the range of 1–3 ppm.

  Absorpční spektra plynného n-pentylacetatu byla zkoumána infračervenou spektroskopií s Fourierovou transformací a rovněž CO2-laserovou fotoakustickou spektroskopií pro potřeby simulace disperze nervově paralytické látky (sarinu) v rozsahu modelované atmosférické přízemní vrstvy. Tři emisní linie CO2 laseru byly použity pro fotoakustickou detekci n-pentylacetatu s detekčními mezemi v rozsahu 1-3 ppm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174075