Počet záznamů: 1  

Synthesis of sulfated glucosaminides for profilig substrate specificities of sulfatases and fungal beta-N-acetylhexosaminidases

 1. 1. 0327128 - MBU-M 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Loft, K. - Bojarová, Pavla - Slámová, Kristýna - Křen, Vladimír - Williams, S. J.
  Synthesis of sulfated glucosaminides for profilig substrate specificities of sulfatases and fungal beta-N-acetylhexosaminidases.
  [Syntéza sulfatovaných glukosaminidů pro profilování substrátových specifit sulfatas a fungálních beta-N-acetylhexosaminidas.]
  Chembiochem. Roč. 10, č. 3 (2009), s. 565-576 ISSN 1439-4227
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06010; GA MŠk OC 136
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: chromogenic sugar sulfate * glycosidases * hexosaminidases
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 3.824, rok: 2009

  Sulfated carbohydrates are components of many glycoconjugates, and are degraded by two major processes: cleavage of the sulfate ester by a sulfatase, or en bloc removal of a sulfated monosaccharide by a glycoside hydrolase. We describe here the synthesis of a series of p-nitrophenyl b-D-glucosaminides bearing sulfate esters at the 2-, 3-, 4- or 6- positions, by divergent routes starting with p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranoside. The sulfated p-nitrophenyl b-D-glucosaminides were used to study the substrate specificity of four sulfatases, and revealed significant differences in the prefence of each of these enzymes for desulfation at different positions around the sugar ring

  Sulfatované sacharidy jsou součástí mnoha glykokonjugátů a jsou odbourávány dvěma způsoby: odštěpení sulfátu sulfatasou nebo odstranění celého sulfatovaného monosacharidu glykosidasou. V této práci popisujeme přípravu sady p-nitrofenyl-b-D-glukosaminidů sulfatovaných v pozicích 2, 3, 4 a 6 na svém cukerném kruhu syntézou vycházející z p-nitrofenyl-2-acetamido-2-deoxy-b-D-glucopyranosidu. Připravené látky byly použity jako substráty pro čtyři sulfatasy a 24 fungálních b-N-acetylhexosaminidas pro zjištění variability substrátové specifity těchto enzymů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174027