Počet záznamů: 1

Outdoor open thin-layer microalgal photobioreactor: potential productivity

 1. 1.
  0327125 - MBU-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Doucha, Jiří - Lívanský, Karel
  Outdoor open thin-layer microalgal photobioreactor: potential productivity.
  [Otevřený fotobioreaktor pro kultivaci řas v tenké v vrstvě a jeho produkční potenciál.]
  Journal of Applied Phycology. Roč. 21, č. 1 (2009), s. 111-117 ISSN 0921-8971
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: productivity * photobioreactor * thin layer
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.018, rok: 2009

  To estimate the real productivity of the thin-layer photobioreactor, productivity and photosynthetic efficiency of the unicellular microalga Chlorella grown under optimal conditions of clear sommer days was collected and compared with the productivities of the Chlorella culture grown under typical conditions of Třeboň´s area ( 49 N, Middle Europe). Under optimal conditions , the mean values found for Třeboň in July were high: net areal productivity, Pnet= 38.2 g algal dry weight m-2 day-1, and photosynthetic efficiency, n=7.05 percent. Use of the thin-layer culture technology for production of bioethanol was proposed

  Na základě mnohaletých údajů jsme posuzovali produkční potenciál fotobioreaktoru s tenkou vrstvou suspenze kultury řas rodu Chlorella pěstované jednak za klimatických podmínek, obvyklých v létě pro oblast Třeboně (49º N, střední Evropa)-časté oblačné a deštivé dny, nízká teplota- a za podmínek, optimálních pro růst řas (bezoblačné dny s vysokou intenzitou slunečního svitu). Zjistili jsme, že jak produktivita, tak i fotosyntetická účinnost řasové kultury, pěstované za optimálních podmínek je mimořádně vysoká: Pnet=38.2 g suché hmoty řas m2 a den, fotosyntetická účinnost n=7.05 percent. Bylo navrženo použití uvedené kultivační technologie k levné produkci řasové biomasy jako suroviny pro výrobu bioetanolu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0174024