Počet záznamů: 1  

2,2', 4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 153) induces degradation of adherens junction proteins and inhibits beta-catenin-dependent transcription in liver epithelial cells

 1. 1. 0327032 - BFU-R 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimečková, P. - Vondráček, J. - Procházková, J. - Kozubík, Alois - Krčmář, P. - Machala, M.
  2,2', 4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 153) induces degradation of adherens junction proteins and inhibits beta-catenin-dependent transcription in liver epithelial cells.
  [2,2', 4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB 153) způsobuje degradaci proteinů tvořících adherentní spoje a inhibuje v jaterních epiteliálních buňkách transkripci kontrolovanou beta-kateninem.]
  Toxicology. Roč. 260, 1-3 (2009), s. 104-111 ISSN 0300-483X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA524/06/0517
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA524/09/1337
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: polychlorinated biphenyls * E-cadherin * beta-catenin
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.241, rok: 2009

  In this study we provide evidence that non-dioxin-like PCB 153 congener induces degradation of several proteins participating in formation of adherens junction proteins in a model of liver progenitor cells. These effects include also inhibition of beta-catenin-dependent transcription.

  V rámci této studie bylo prokázáno, že nedioxinový kongener PCB 153 způsobuje degradaci proteinů tvořících adherentní spoje v modelu jaterních progenitorových buněk. Jeho účinky vedou také k inhibici transkripce kontrolované beta-kateninem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173940