Počet záznamů: 1  

PIV studium kontinuální trysky řízené pulzujícími proudy

 1. 1. 0326998 - UT-L 2010 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Pírková, L. - Kopecký, V. - Trávníček, Zdeněk
  PIV studium kontinuální trysky řízené pulzujícími proudy.
  [PIV study of a continual jet controlled by pulse jets.]
  Strojárstvo - strojírenství. -, č. 6 (2009), s. 206-208 ISSN 1335-2938.
  [Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Jasná, Demanovská dolina, 24.06.2009-26.06.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: flow control * synthetic jet * particle image velocimetry
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Aktivní řízení proudu je v současné době zkoumáno v mnoha laboratořích po celém světe. Pozornost je věnována zejména řízení pomocí pulzujících proudů, které oproti kontinuálním řídícím proudům nevyžadují přívodní potrubí a lze je poměrně snadno ovládat elektronickým systémem. Před uvedením pulzujících proudů do běžné technické praxe je nezbytné popsat jejich jednotlivé vlastnosti. Jednou z moderních metod pro měření proudění tekutin, která je velmi vhodná pro měření pulzujících proudů, je systém PIV (Particle Image Velocimetry).

  Today, active flow control is studied in many laboratories worldwide. Focus is especially on control using pulsating flows that does not need any supply pipes compared to conventional continuous jets and that is rather easy to drive using an electronic control system. It is necessary to described properly pulsating flows’ characters before they will be put into routine technical applications. One of the modern measurement methods that is very suitable for pulsating flow measurement is PIV method (Particle Image Velocimetry.)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173911