Počet záznamů: 1

UF-Membrane Bioreactors for Kinetics Characterization of Nitrile Hydratase-Amidase-catalyzed Reactions: a Short Survey

 1. 1.
  0326996 - MBU-M 2010 RIV DE eng M - Část monografie knihy
  Cantarella, M. - Gallifuoco, A. - Spera, A. - Cantarella, L. - Kaplan, Ondřej - Martínková, Ludmila - Fessner, W.-D. (ed.) - Anthonssen, T. (ed.)
  UF-Membrane Bioreactors for Kinetics Characterization of Nitrile Hydratase-Amidase-catalyzed Reactions: a Short Survey.
  [Ultrafiltrační membránové bioreaktory pro charakterizaci kinetiky reakcí katalyzovaných nitrilhydratasou a amidasou.]
  Modern Biocatalysis: Stereoselective and Environmentally Friendly Reactions. Weinheim: Wiley, 2009, s. 273-285. ISBN 978-3-527-32071-4
  Grant ostatní:XE(XE) ESF/COST D25/0002/02
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: nitrile hydratase * amidase * microbacterium imperiale
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  This work provides an overview of the effect of key parameters such as temperature, substrate concentration and cell loading on the conversion of nitriles (acrylonitrile, propionitrile, benzonitrile, 3-cyanopyridine) into the corresponding amides or carboxylic acids by cells of strain Microbacterium imperiale CBS 498-74 in ultrafiltration membrane bioreactors

  Práce podává přehled o vlivu klíčových parametrů jako teploty, koncentrace substrátu a množství buněk na konverzi nitrilů (akrylonitrilu, propionitrilu, benzonitrilu, 3-kyanopyridinu) na příslušné amidy a karboxylové kyseliny buňkami kmene Microbacterium imperiale CBS 498-74 v ultrafiltračních membránových reaktorech
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173909