Počet záznamů: 1  

A LAMINAR CHANNEL FLOW EFFECTED BY SYNTHETIC JETS – EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDIES

 1. 1. 0326983 - UT-L 2010 RIV PL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dančová, Petra - de Lange, H.C. - Vít, Tomáš - Šponiar, D. - Trávníček, Zdeněk
  A LAMINAR CHANNEL FLOW EFFECTED BY SYNTHETIC JETS – EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDIES.
  [Laminární kanálové prouděíi ovlivněné syntetizovaným prouděním - experimentální a numerická studie.]
  7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Krakow: AGH University of Science and Technology Press, 2009 - (Szmyd, J.; Spatek, J.; Kowalewski, T.), s. 967-973. ISBN 978-83-7464-235-4.
  [ExHFT /7./. Krakow (PL), 28.06.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200760801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: synthetic jet * flow control * flow visualization
  Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika

  This study deals with a laminar channel flow interacting with a synthetic jet, with emphasis on low Reynolds numbers. The study is predominantly experimental, with supporting numerical simulations. The experiments were performed with water as the working fluids, and two methods were used: Laser Doppler Vibrometry for measurement of membrane oscillations, and PIV. The experimental and numerical results confirmed that the channel flow can be effectively controlled by means of the synthetic jet. As a result of the synthetic jet propagation through the channel flow, two significant effects were found: an oblique jet impingement and an overall modification on the channel flow more downstream the impingement area. Based on these local and overall effects, a possibility of heat/mass transfer enhancement was deduced. The authors suggest that this technique can be used for desirable augmentation of various applications.

  Studie se zabývá laminárním prouděním v kanále, které je ovlivňováno syntetizovaným prouděním, se zaměřením na nízká Reynoldsova čísla. Studie je převážně experimentální, podepřena numerickými simulacemi. Experimenty byly provedeny ve vodě. Byly použity metody: Laser Doppler Vibrometry pro měření oscilace membrány, a Particle Image Velocimetry (PIV). Výsledky experimentu a numerických simulaci potvrdily, ze kanálové proudění může byt efektivně řízeno pomocí syntetizovaného proudění. V důsledku šíření syntetizovaného proudění kanálovým prouděním, byly pozorovány dva významné jevy: šikmý dopad proudu a celková změna proudění v kanále směrem k oblasti dopadu. V této oblasti lze očekávat zvýšení přenosu tepla / hmoty. Autoři doporučují užití teto techniky pro různé aplikace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173898