Počet záznamů: 1  

Balance of attraction and repulsion in nucleic-acid base stacking: CCSD(T)/complete-basis-set-limit calculations on uracil dimer and a comparison with the force-field description

 1. 1. 0326978 - BFU-R 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Morgado, C.A. - Jurečka, P. - Svozil, Daniel - Hobza, Pavel - Šponer, Jiří
  Balance of attraction and repulsion in nucleic-acid base stacking: CCSD(T)/complete-basis-set-limit calculations on uracil dimer and a comparison with the force-field description.
  [Rovnováha přitahování a odpuzování při stackingu bází nukleových kyselin: CSSD(T)/kompletní-basis limit set výpočty dimerů uracilu a srovnání s popisem pomocí silového pole.]
  Journal of Chemical Theory and Computation. Roč. 5, č. 6 (2009), s. 1524-1544 ISSN 1549-9618
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400040802; GA AV ČR(CZ) IAA400550701; GA MŠk(CZ) LC06030
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA203/09/1476
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: quantum chemical calculations * nucleic acids * force field
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.804, rok: 2009

  We have carried out reference quantum-chemical calculations for about 100 geometries of the uracil dimer in stacked conformations. The calculations have been specifically aimed at geometries with unoptimized distances between the monomers. Apart form quantum-chemical calculations we have carried out calculations based molecular mechanics, as well.

  Provedli jsme referenční kvantově-chemické výpočty pro 100 geometrií dimerů uracilu v stacking konformacích. Výpočty byly provedeny na geometriích s neoptimalizovanými vzdálenostmi mezi monomery. Kromě kvantově-chemických výpočtů jsme provedli výpočty i pomocí molekulové mechaniky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173894