Počet záznamů: 1  

Občanský zákoník : Komentář

 1. 1. 0326946 - USP-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Fiala, J. - Kindl, Milan - Matejka, Ján
  Občanský zákoník : Komentář.
  [Civil Code: A commentary.]
  1. - Praha: Wolters Kluver ČR, 2009. 904 s. ISBN 978-80-7357-395-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: civil law * Civil Code
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace přináší aktuální text občanského zákoníku, výklad všech jeho ustanovení a přehled judikatury a odborné literatury, jež se těchto ustanovení týkají. Autoři předkládají právní praxi potřebné návody k orientaci v neobyčejně rozsáhlé materii občanského práva.

  The publication brings the current wording of the Civil Code, interpretations of all its provisions as well as an overview of case law and professional literature related to these provisions. The authors present a useful manual for orientation in such exceptionally extensive matter as Civil Law.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173869