Počet záznamů: 1

Optical properties and scanning probe microscopy study of some Ag-As-S-Se amorphous films

 1. 1.
  0326903 - UMCH-V 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Knotek, P. - Tasseva, J. - Petkov, K. - Kincl, Miloslav - Tichý, Ladislav
  Optical properties and scanning probe microscopy study of some Ag-As-S-Se amorphous films.
  [Optické vlastnosti a studie pomocí SPM amorfních filmů Ag-As-S-Se.]
  Thin Solid Films. Roč. 517, č. 20 (2009), s. 5943-5947 ISSN 0040-6090
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: amorphous materials
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 1.727, rok: 2009

  Doping of As-S-Se amorphous films by silver photo-dissolution leads to a decrease of the optical gap and to an increase of the refractive index in forming Ag-As-S-Se films. The difference of the optical gap and refractive index between undoped and doped films has been found in case of Ag15As26S29Se30 film up to 0.37 eV and 0.26, respectively. The materials were studied by means of Transreflectance in far infrared spectral region (formation of AgAsS2 and AgAsSe2 entities), scanning probe microscopy, namely atomic force microscopy, atomic force acoustic microscopy and Kelvin probe force microscopy (nano/meso inhomogeneities of the surface and near surface density/stiffness/surface electric potential).

  Dotování As-S-Se filmů pomocí fotodifuze stříbra vedlo k poklesu hodnoty optického gapu a k růstu indexu lomu. Změny ve srovnání s nedotovaným systémem dosahovaly pro Ag15As26S29Se30 film hodnot 0.37 eV a 0.26. Materiály byly sledovány za pomoci transreflektivity ve vzdálené IR oblasti (formace AgAsS2 a AgAsSe2 entit) a mikroskopie skenující sondou, zejména mikroskopií atomárních sil modech akustické a kelvinovské mikroskopie (důkaz nehomogenit v nano/meso měřítku na povrchovýc a podpovrchových vrstvách jak v hustotě/tuhosti tak povrchovém elektrickém potenciálu).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173847