Počet záznamů: 1

Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí

 1. 1.
  0326871 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Křížková, Alena - Vohlídalová, Marta
  Rodiče na trhu práce: mezi prací a péčí.
  [Parents in the Labor Market: Between Work and Care.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 31-60 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280804; GA ČR GA403/05/2474; GA MPS 1J034/05-DP2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: gender and labor market * gender equality * work/life balance
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  Autorky v článku mapují teoretické argumenty genderové dimenze sociálního státu. Navrhují tři integrální dimenze konceptualizace rodičovství v české společnosti a na trhu práce: 1) právo být rodičem a právo pracovat, 2) rovnost či nediskriminaci v rodičovství, 3) příležitost dosáhnout kombinace pracovního a soukromého života.

  In this article the authors map the theoretical arguments on the gender dimension of the welfare state. They propose three integral dimensions of conceptualising the excercise of parenthood in Czech society and in the labour market: 1) the right to be a parent and the right to work, 2) equality or non-discrimination in parenthood, 3) the oportunity to achieve a work/life balance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173833