Počet záznamů: 1  

K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální rovnosti

 1. 1. 0326870 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Uhde, Zuzana
  K feministickému pojetí péče jako kritické kategorie sociální rovnosti.
  [Towards a Feminist Concept of Case as a Critical Category of Social Inequality.]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 45, č. 1 (2009), s. 9-29 ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS700280503; GA AV ČR IAA700280804
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: care * gender * feminist theory
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.562, rok: 2009

  Článek se zabývá teoretickým rámcem konceptu péče jako kritické kategorie sociálních nerovností a proměnami vztahu mezi prací a péčí. Feministické debaty ohledně požadavků uznání pečujících osob se doposud soustřeďovaly na národní rovinu, nicméně autorka ukazuje s odkazem na Arlie Hochschild a Allison Weir, že současné proměny globálního kapitalismu odhalují potřebu artikulace těchto požadavků s odkazem na transnacionální kontext. Autorka se kriticky vypořádává s úsilím o dosažení uznání pečujících osob skrze začlenění péče jako tržně oceňované aktivity na trhu práce, přičemž rozebírá negativní aspekty takto rámovaných strategií v souvislosti se současnými změnami v sociální organizaci péče v globálním kapitalismu. S odkazem na práci Nancy Fraser autorka formuluje dvě normativní kritéria pro rekonceptualizaci péče jako společenského závazku bez jejího podřízení tržní logice ocenění.

  The article deals with the theoretical framework of the concept of care as a critical category of social inequality and changing relationship between work and care. Feminist debate has thus far formulated demands for the recognition of caring persons mainly at the national level, but the author, referencing Arlie Hochschild and Allison Weir, shows that the current challenges of global capitalism point to the need to articulate these demands in a transnational context. She critically addresses the challenges that efforts to attain recognition for caring persons by including care as a labour-market activity are confronted with owing to the current changes in the social organisation of care under global capitalism. Drawing on the work of Nancy Fraser, the author formulates two normative criteria for reconceptualising care as a social engagement without subjecting it to the logic of market valuation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173832