Počet záznamů: 1  

Anti-synchronization chaos shift keying method: error derivative detection improvement

 1. 1. 0326845 - UTIA-B 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čelikovský, Sergej - Lynnyk, Volodymyr
  Anti-synchronization chaos shift keying method: error derivative detection improvement.
  [ACSK metoda: vylepšení pomocí detekce na zakladě derivace chyby.]
  CHAOS 09. London: IFAC, 2009, s. 1-6.
  [Chaos 09. Londýn (GB), 22.06.2009-24.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA102/08/0186; GA MŠk LA09026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Nonlinear system * chaos shift keying * generalized Lorenz system
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení

  This paper studies a new modi¯cation of the anti-synchronization chaos shift keying scheme for the secure encryption and decryption of data. A new concept of the detection of the correct/incorect binary value in the receiver is used. The method proposed here requires very reasonable amount of data to encrypt and time to decrypt a single bit. Basically, to encrypt a single bit, only one iteration is needed. Moreover, the security of this method is systematically investigated showing its good resistance to typical decryption attacks. Theoretical results are supported by the numerical simulations.

  Článek studuje novou modifikaci ACSK metody, která se snaží o detekci anti-synchronizace pomocí porovnání derivace chyby. Výsledkem je výrazné vylepšení vlastností, zejmena rychlosti detekce a tim zmenšení objemu dat potřebných k zašifrování jednoho bitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173821