Počet záznamů: 1

Assesment methods for ammonia hot-spot

 1. 1.
  0326837 - UFCH-W 2010 RIV NL eng M - Část monografie knihy
  Cellier, P. - Theobald, M. R. - Asman, W. - Bealey, W. - Bittmann, S. - Dragosits, U. - Fudala, J. - Jones, M. - Loefstroem, P. - Loubet, B. - Misselbrook, T. - Rihm, B. - Smith, K. - Střižík, M. - van der Hoek, K. - van Jaarsveld, H. - Walker, J. - Zelinger, Zdeněk
  Assesment methods for ammonia hot-spot.
  [Určení metod pro amoniakové aktivní ohniska.]
  Atmospheric Ammonia. Dordrecht: Springer, 2009 - (Sutton, M.; Reis, S.; Baker, S.), s. 391-407. ISBN 978-1-4020-9120-9
  Grant CEP: GA MŠk OC 111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: ammonia * NH3 dispersion * physical chemistry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  To date, most attention in modelling NH3 dispersion and deposition has focused on the regional and European scale, and little attention has been given to dealing with NH3 in hot-spot areas. The Working Group addressed the issue of hot-spots with four main objectives: Identify what are the main issues of hot-spots and their consequences at different scales. Review current modelling methods for accounting for NH; dispersion and deposition to hot-spots. Examine the status of methods for effect assessment and air monitoring in NH3 hot-spots. Recommend broad principles for assessment approaches in ammonia hot-spots, including spatial approaches and the interactions between transboundary ammonia emission reduction targets and other policy measures.

  Dodnes se většina pozornosti v modelování disperze a depozice NH3 soustřeďovala na regionální a evropskou škálu a malá pozornost byla věnována oblastem s amoniakovými aktivními ohnisky. Nasměrovali jsme se na čtyři hlavní cíle: Identifikovat co je hlavní záležitostí amoniakových aktivních ohnisek a jejich následky v různých měřítkách. Provést přehled současných modelovacích metod pro disperzi a depozici NH3 v amoniakových aktivních ohniscích. Prozkoušet stav metod pro efektivní určení a monitorování v amoniakových aktivních ohniscích. Doporučit obecné zásady pro přístupy určení v amoniakových aktivních ohniscích včetně prostorových přístupů a interakcí mezi hraničními emisními redukčními terči a jiná taktická opatření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173817