Počet záznamů: 1  

High-resolution Fourier transform study of the .nu.(3) fundamental band of trans-formic acid

 1. 1. 0326824 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Perrin, A. - Vander Auwera, J. - Zelinger, Zdeněk
  High-resolution Fourier transform study of the .nu.(3) fundamental band of trans-formic acid.
  [Vysoce rozlišené Fourier-trasform studie základního pásu .nu.(3) trans izomeru kyseliny mravenčí.]
  Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. Roč. 110, 9-10 (2009), s. 743-755 ISSN 0022-4073
  Grant CEP: GA MŠk LC06071
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: line positions * line intensities * infrared * spectroscopic database
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.862, rok: 2009

  Using high-resolution Fourier transform spectra of trans-HCOOH recorded at 5.6 pro, we carried out an extensive analysis of the strong nu(3) fundamental band (carbonyl stretching mode) at 1776.83 cm(-1), starting from results of a previous analysis [Weber WH Maker, PD, Johns JWC, Weinberger E. J Mol Spectrosc 1987: 121: 243-60]. As pointed out in the literature, the nu(3) band is significantly perturbed by resonances due to numerous dark bands. We were able to assign series belonging to the nu(5)+nu(7), nu(5)+nu(9,) nu(6)+nu(7) and nu(6)+nu(9) dark bands, located at 1843.48, 1792.63, 1737.96 and 1726.40cm(-1), respectively. The model used to calculate energy levels accounts partly for the observed resonances, and enabled us to reproduce most of the observed line positions, within their experimental uncertainties. We also determined absolute line intensities with an accuracy estimated to 15%.

  S využitím vysoce rozlišených Fourier-transform spekter trans-HCOOH měřených v oblasti 5.6 µm jsme provedli rozsáhlou analýzu silného základního pásu .nu.3. Jak je známo z literatury, .nu.3 pás je silně porušen rezonancemi díky řadě tmavých pásů. Byli jsme schopni přiřadit série patřící .nu.5+.nu.7, .nu.5+.nu.9, .nu.6+.nu.7 a .nu.6+.nu.9 tmavým pásům, umístěným na 1843.48, 1792.63, 1737.96 a 1726.40 cm-1. Použitý model vypočítal energetické hladiny pro pozorované rezonance a umožnil nám reprodukovat většinu pozorovaných linií v rámci jejich experimentálních chyb. Také jsme určili absolutní intenzity linií v rámci 15%. Finálně jsme poprvé určili seznam parametrů linií v oblasti 5.6 µm trans izomeru kyseliny mravenčí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173810