Počet záznamů: 1

Effect of TiO2 Particle Size on the Photocatalytic Reduction of CO2

 1. 1.
  0326816 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kočí, K. - Obalová, L. - Matějová, Lenka - Plachá, D. - Lacný, Z. - Jirkovský, Jaromír - Šolcová, Olga
  Effect of TiO2 Particle Size on the Photocatalytic Reduction of CO2.
  [Vliv velikosti částic TiO2 na fotokatalytickou redukci CO2.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 89, 3-4 (2009), s. 494-502 ISSN 0926-3373
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: CO2 reduction * TiO2 * photocatalysis
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 5.252, rok: 2009

  Pure TiO2 anatase particles with a crystallite diameters ranging from 4.5 to 29 nm were prepared by precipitation and sol-gel method, characterized by XRD, BET surface area measurement, UV-vis and SEM and tested in CO2 photocatalytic reduction. Methane and methanol were the main reduction products. The optimum particle size corresponding to the highest yields of both products was 14 nm. The observed optimum particle size is a result of competing effects of specific surface area, charge-carrier dynamics and light absorption efficiency.

  Hydrolýzou a sol-gelem byl syntetizován TiO2 anatas o velikosti krystalitů v rozmezí 4.5 až 29nm, který byl následně charakterizován rentgenovou difrakcí, měřením BET povrchu, UV-vis a skenovací elektronovou mikroskopií. katalyzátor byl testován při fotokatalytické redukci CO2, kdy vznikal methan a methanol jako hlavní produkty reakce. Největších výtěžků produktů bylo dosáhnuto při použití TiO2 o velikosti krystalitů 14nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173807