Počet záznamů: 1  

Use of Pressure Fluctuations to Determine Online the Regime of Gas-Solids Suspensions from Incipient Fluidization to Transport

 1. 1. 0326815 - UCHP-M 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hartman, Miloslav - Trnka, Otakar - Svoboda, Karel
  Use of Pressure Fluctuations to Determine Online the Regime of Gas-Solids Suspensions from Incipient Fluidization to Transport.
  [Využití tlakových fluktuací k on-line stanovení režimu suspenzí plyn-tuhé částice od prahu fluidace k pneumotransportu.]
  Industrial and Engineering Chemistry Research. Roč. 48, č. 14 (2009), s. 6830-6835 ISSN 0888-5885
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: fluidized beds * fluidization regimes * pressure fluctuations
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.758, rok: 2009

  An effective monitoring method, based upon measurements and processing the fluctuating pressure signal within a bed, is presented. The developed technique makes it possible to on-line determine the actual hydrodynamic states of a fluidized bed spanning a wide range of operation regimes from the onset of fluidization through vertical pneumatic transport. The procedure employs the Fast Fourier Transform (FFT) of a successive time series of pressure fluctuations, representing the fluidization behavior, and determines the fluidization characteristic of a desired bed. On the basis of this characteristic, the present study provides a qualitative and quantitative classification of modes of fluidization. Experimental measurements were performed in a glass, transparent column with an inner diameter (ID) of 8 cm and height of 600 cm.

  Prezentována efektivní monitorovací metoda založená na měření a zpracování tlakových fluktuací ve vrstvě. Postup umožňuje určovat aktuální hydrodynamický režim vrstvy i v průmyslových zařízeních.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173806