Počet záznamů: 1

Pressure effect on phase transitions and magnetocaloric effect in Gd.sub.5./sub.Ge.sub.4./sub..

 1. 1.
  0326801 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Arnold, Zdeněk - Skorokhod, Yuriy - Kamarád, Jiří - Magen, C. - Algarabel, P.A.
  Pressure effect on phase transitions and magnetocaloric effect in Gd5Ge4.
  [Vliv vysokých tlaků na fázové přechody a magnetokalorický efekt v Gd5Ge4.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 105, č. 3 (2009), 07A934/1-07A934/3 ISSN 0021-8979
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/0368
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: Curie temperature * ferromagnetic materials * ferromagnetic-antiferromagnetic transitions * gadolinium compounds * magnetocaloric effect
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.072, rok: 2009

  We present the results of study of magnetocaloric effect in Gd5Ge4 under high hydrostatic pressure up to 9 kbar in magnetic field up to 5 T. The pressure-induced mixed-phase state with gradual dominance of the FM phase leads to a smoothing of a peak shape of the magnetic entropy change and to a pronounced reduction in the |ΔSM|max value at low pressure. Temperature of the maximum of the |ΔSM| increases remarkably with increasing pressure with a slope that corresponds to a pressure-induced increase in the Curie temperature TC(+4.8 K/kbar).

  V práci jsou uvedeny výsledky studia magnetokalorického efektu v Gd5Ge4 za vysokých hydrostatických tlaků do 9 kbar v magnetickém poli do 5 Tesla. Tlakem vyvolaná směsná fáze s postupnou převahou feromagnetické fáze má za následek rozmytí maxima změny magnetické entropie a významný pokles hodnoty |ΔSM|max za nízkých tlaků. Teplota maxima |ΔSM| významně roste s rostoucím tlakem se směrnicí korespondující tlakem vyvolané změně Curieovy teploty TC (+4.8 K/kbar).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173795