Počet záznamů: 1  

Measurement and modeling of solubility of organic solids in pressurised hot water

 1. 1. 0326768 - UIACH-O 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Karásek, Pavel - Planeta, Josef - Roth, Michal
  Measurement and modeling of solubility of organic solids in pressurised hot water.
  [Měření a modelování rozpustnosti tuhých organických látek ve stlačené horké vodě.]
  Books of Abstracts. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela, 2009 - (Arce, A.; Soto, A.), s. 667-672. ISBN 978-84-692-2664-3.
  [European Symposium on Applied Thermodynamics /24./. Santiago de Compostela (ES), 27.06.2009-01.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1536; GA ČR GA203/07/0886
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: pressurized hot water * subcritical water * solid solubility
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  This work describes the measurements of aqueous solubilities of organic solids by generator column technique and a simple semiempirical model of aqueous solubilities of organics within a wide range of temperature.

  Práce popisuje měření vodných rozpustností tuhých organických látek dynamickou saturační metodou a jednoduchý semiempirický model vodných rozpustností v širokém oboru teplot.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173771