Počet záznamů: 1  

Organic solute - ionic liquid - supercritical CO2 systems: chromatographic measurement and interpretation of solute partition coefficients

 1. 1. 0326767 - UIACH-O 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Planeta, Josef - Karásek, Pavel - Roth, Michal
  Organic solute - ionic liquid - supercritical CO2 systems: chromatographic measurement and interpretation of solute partition coefficients.
  [Systémy typu (organický solut + iontová kapalina + superkritický CO2): chromatografické měření a interpretace distribučních konstant solutu.]
  Books of Abstracts. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela, 2009 - (Arce, A.; Soto, A.), s. 309-313. ISBN 978-84-692-2664-3.
  [European Symposium on Applied Thermdynamics ESAT 2009 /24./. Santiago de Compostela (ES), 27.06.2009-01.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/1465; GA ČR GA203/08/1536
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: ionic liquid * supercritical carbon dioxide * solute partition coefficient
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  Applications have been discussed of supercritical fluid chromatography as a tool to study solute partitioning in biphasic systems composed of ionic liquids and supercritical CO2.

  Práce podává diskusi aplikací superkritické fluidní chromatografie ke studiu mezifázové distribuce organických solutů ve dvoufázových systémech tvořených iontovými kapalinami a superkritickým CO2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173770