Počet záznamů: 1  

High-temperature structural phase transition in Ca.sub.2./sub.Fe.sub.2./sub.O.sub.5./sub. studied by in-situ X-ray diffraction and transmission electron microscopy

 1. 1. 0326763 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Krüger, H. - Kahlenberg, V. - Petříček, Václav - Phillipp, F. - Wertl, W.
  High-temperature structural phase transition in Ca2Fe2O5 studied by in-situ X-ray diffraction and transmission electron microscopy.
  [Studium fázového přechodu Ca2Fe2O5 studované "in-situ" metodami rentgenové difrakce a transmisní elektronové mikroskopie.]
  Journal of Solid State Chemistry. Roč. 182, č. 6 (2009), s. 1515-1523 ISSN 0022-4596
  Grant CEP: GA MŠk MEB060716
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: phase transitions * modulated structures * multi-phase systems
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.340, rok: 2009

  Ca2Fe2O5 shows a first-order phase transition from space group Pnma to a modulated structure described in superspace group Imma(00g)s00. „In situ“ high-temperature single-crystal X-ray diffraction experiments revealed a phase coexistence over a range of ca. 25 K. In-situ high temperature transmission electron microscopy was utilized to prove it by an independent method.

  Ca2Fe2O5 vykazuje fázový přechod prvního druhu z prostorové group Pnma do modulované struktury popsané superprostorovou grupou Imma(00g)s00. Studium metodou "in-situ" difrakce na monokrystalu odhalila koexistenci obou fází v intervalu cca. 25 K. Pomocí metody "in-situ" transmisní elektronové mikroskopie se podařilo tento fakt potvrdit.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005297