Počet záznamů: 1

Tunable terahertz metamaterials with negative permeability

 1. 1.
  0326761 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Němec, Hynek - Kužel, Petr - Kadlec, Filip - Kadlec, Christelle - Yahiaoui, R. - Mounaix, P.
  Tunable terahertz metamaterials with negative permeability.
  [Laditelné terahertzové metamateriály se zápornou permeabilitou.]
  Physical Review. B. Roč. 79, č. 24 (2009), 241108/1-241108/4 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100100907; GA MŠk LC512; GA MŠk MEB020742
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: tunable metamaterial * effective magnetic permeability * incipient ferroelectrics * strontium titanate * terahertz spectroscopy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  We demonstrate experimentally and theoretically dielectric metamaterials exhibiting a tunable range of negative effective permeability in the terahertz spectral region (0.2–0.36 THz). Our structures consist of an array of intrinsically nonmagnetic rods made of an incipient ferroelectric SrTiO3 which shows a high tunable permittivity. The magnetic response and its tuning are achieved by a temperature control of the permittivity of SrTiO3, which defines the resonant confinement of the electromagnetic field within the rods.

  Experimentálně a teoreticky demonstrujeme dielektrický metamateriál s laditelným rozsahem záporné efektivní permeability v terahertzové spektrální oblasti (0.2–0.36 THz). Naše struktura je tvořena polem nemagnetických tyčinek z incipientního ferroelektrika SrTiO3, které má vysokou laditelnou permitivitu. Magnetické odezvy a jejího ladění je dosaženou teplotní závislostí permitivity SrTiO3, která definuje rezonantní lokalizaci elektromagnetického pole uvnitř tyčinek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173766