Počet záznamů: 1

Self-assembled structures in d8-polystyreneblock- polyisoprene/polystyrene blends in the weak segregation regime: SAXS and TEM study

 1. 1.
  0326760 - UMCH-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Holoubek, Jaroslav - Baldrian, Josef - Hromádková, Jiřina - Steinhart, Miloš
  Self-assembled structures in d8-polystyreneblock- polyisoprene/polystyrene blends in the weak segregation regime: SAXS and TEM study.
  [Samouspořádané struktury ve směsích polystyren-blok- polyisopren/polystyren ve stadiu slabé segregace: Studie metodami SAXS a TEM.]
  Polymer International. Roč. 58, č. 7 (2009), s. 762-774 ISSN 0959-8103
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/2078; GA ČR GESON/06/E005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: diblock copolymers * homopolymer/copolymer blends * SAXS
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.137, rok: 2009

  This paper reports an investigation of the microphase-separated morphology in blends of d-PS –PI with homo-PS in the weak segregation regime. The parameter rM = MH/MC (where MH and MC are the weight-average molecular weights of the homopolymer and corresponding block copolymer chain) was selected to encompass all possible types of mutual homopolymer/block copolymer sizes. The PS block chains behave as a wet brush for rM < 1 The domain spacing D increases systematically with increasing concentration of homopolymer wP and increasing rM regardless of the implemented specific morphology, but the slope of the periodicity D versus wP relation is smaller than in the intermediate and strong segregation regimes. The parameters rM and 3/2N (where is the Flory-Huggins parameter and N the number of segments per chain) characterize the slope of the D versus wP relation in the weak and intermediate segregation regimes.

  Práce referuje o výzkumu mikrofázově-separované morfologie ve směsích dPS-b-PI s homo-PS v režimu slabé segregace. Parametr rM = MH/MC (kde MH a MC jsou váhový průměr molekulové váhy homopolymeru a odpovídajícího bloku kopolymerního řetězce) byl vybrán tak, aby zahrnoval všechny možné typy vzájemných velikostí homopolymeru a kopolymeru. PS bloky kopolymeru se chovají jako wet brush pro rM < 1. Periodicita domén D roste systematicky s rostoucí koncentrací homo-PS wP a rostoucím rM bez ohledu na konkretní morfologii, ale směrnice vztahu D proti wP je menší, než v režimu střední a silné segregace. Parameters rM a 3/2N (kde je Flory-Hugginsův parameter a N je počet segmentů v řetězci) charakterizují směrnici závislosti D na wP v režimech slabé a střední segregace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005296