Počet záznamů: 1

Nitrogen transformations and pools in N-saturated mountain spruce forest soils

 1. 1.
  0326756 - BC-A 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šantrůčková, H. - Tahovská, K. - Kopáček, Jiří
  Nitrogen transformations and pools in N-saturated mountain spruce forest soils.
  [Obsah a transformace dusíku v N-saturovaných půdách horských smrkových lesů.]
  Biology and Fertility of Soils. Roč. 45, č. 4 (2009), s. 395-404 ISSN 0178-2762
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA206/07/1200
  Grant ostatní: NFM(CZ) EEA NFM CZ0051
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60170517
  Klíčová slova: microbial N immobilization * nitrification * ammonification
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 1.757, rok: 2009

  We estimated (1) the effect of temperature on nitrogen (N) transformations and (2) N pools and fluxes in the Bohemian Forest (Czech Republic) soils. Relationships between temperature and net nitrification, net ammonification, and microbial N immobilization did not follow the Arrhenius type equation; all processes were active close to 0°C, indicating that microbial N transformations occur over the whole year. Microbial N immobilization rate was generally greater than N mineralization rate. The microbial N pool was significantly higher than mineral N pools. Organic layers, containing tens of grams of available N per square meter, contributed more than 70% to the available N in the soil profile.

  Práce hodnotí obsah a toky forem dusíku (N) v šumavských půdách a vliv teploty na jejich přeměny. Vztah mezi teplotou a nitrifikací, amonifikací, či mikrobiální imobilizací N nebyl popsatelný Arrheniovou rovnicí, neboť všechny procesy probíhaly i při teplotách blízkých 0 °C. To naznačuje, že mikrobiální transformace N probíhá během celého roku. Rychlost mikrobiální imobilizace N byla obvykle vyšší než jeho mineralizační rychlost. Obsah mikrobiálního N v půdách byl statisticky významně vyšší než obsah jeho minerálních forem. Organické půdní horizonty obsahovaly desítky gramů dostupného N na metr čtverečný půdy a tvořily více než 70% dostupného N v celém půdním profilu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173762