Počet záznamů: 1

Crystallographic axis transition of Sm.sub.1+x./sub.Ba.sub.2-x./sub.Cu.sub.3./sub.O.sub.7-δ./sub. film prepared by liquid phase epitaxy (LPE)

 1. 1.
  0326749 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Tang, Ch.Y. - Cai, Y.Q. - Li, W. - Sun, J.L. - Yao, X. - Jirsa, Miloš
  Crystallographic axis transition of Sm1+xBa2-xCu3O7-δ film prepared by liquid phase epitaxy (LPE).
  [Změna krystalografické orientace ve vrstvě Sm1+xBa2-xCu3O7-δ připravené epitaxí z kapalné fáze (LPE).]
  Crystal Growth & Design. Roč. 9, č. 3 (2009), s. 1339-1343 ISSN 1528-7483
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0722
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: crystallographic axis orientation * Sm1+xBa2-xCu3O7-$ film * RE-123 film * Cu-rich Ba-Cu-O flux * liquid epitaxy
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 4.162, rok: 2009

  The effect of flux composition and growth atmosphere on the crystallographic axis orientation of the Sm1+xBa2-xCu3O7-δ film was studied. We succeeded in achieving a pure /a/-axis SmBCO LPE film by applying Cu-rich Ba-Cu-O flux (Ba/Cu ratio 3:7) and 1 atm oxygen atmosphere.

  Byl studován vliv složení taveniny a atmosféry při pěstování na orientaci krystalografických os filmu Sm1+xBa2-xCu3O7-δ. Použitím taveniny bohaté na Cu (poměr Ba/Cu 3:7) se nám podařilo v kyslíkové atmosféře vypěstovat LPE vrstvu SmBCO s čistou orientací podél osy a.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005294