Počet záznamů: 1  

Green Synthesis of Acetals/Ketals: Efficient Solvent-Free Process for the Carbonyl/Hydroxyl Group Protection Catalyzed by SBA-15 Materials

 1. 1. 0326731 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pérez-Mayoral, E. - Martín-Aranda, R. M. - López-Peinado, A. J. - Ballesteros, P. - Zukal, Arnošt - Čejka, Jiří
  Green Synthesis of Acetals/Ketals: Efficient Solvent-Free Process for the Carbonyl/Hydroxyl Group Protection Catalyzed by SBA-15 Materials.
  [Ekologická syntéza acetálů/ketálů: Účinný bezrozpouštědlový proces pro ochranu karbonylové/hydroxylové skupiny katalyzovaný materiály SBA-15.]
  Topics in Catalysis. Roč. 52, 1-2 (2009), s. 148-152 ISSN 1022-5528
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS400400560
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: acid and basic heterogeneous catalysts * mesoporous molecular sieves * acatalation reactions * fine chemicals
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.379, rok: 2009

  Acetals/ketals derived from the aldehydes/ketones are easily prepared under solventless conditions. The process is heterogeneously catalysed using acid or basic mesoporous molecular sieves Al-SBA-15 and (Cs)Al-SBA-15. The catalytic procedure herein reported is applied to the preparation of the key intermediates for the synthesis of {3-[(2R,3R,4R,5R)-(2,3,4,5-tetrahydroxyhexane-1,6-diyl)]}di-1H-imidazole 2 with potential biomedical applications.

  Acetály/ketály odvozené od aldehydů/ketonů mohou být snadno připraveny v bezrozpouštědlových podmínkách. Tento proces, který je heterogenně katalyzován kyselými nebo bázickými mesoporézními molekulovými síty Al-SBA-15 a (Cs)Al-SBA-15, byl použit pro přípravu důležitých meziproduktů pro syntézu {3-[(2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexan-1,6diyl)]}di-1H-imidazolu 2 s potenciálními biomedicinálními aplikacemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173742