Počet záznamů: 1  

Application of creep small punch testing in assessment of creep lifetime

 1. 1. 0326696 - UFM-A 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Dobeš, Ferdinand - Milička, Karel
  Application of creep small punch testing in assessment of creep lifetime.
  [Použití miniaturizovaných protlačovacích zkoušek pro odhad creepové životnosti.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. 510-511, Sp. Iss. (2009), s. 440-443 ISSN 0921-5093.
  [International Conference of Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures /11./. Bad Berneck, 04.05.2008-09.05.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS200410502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Small punch tests * Creep * Rupture * Chromium steel * Extrapolation methods
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  Impakt faktor: 1.901, rok: 2009

  In this contribution, the problem is investigated, whether the dependence of the time to rupture on the acting force in small punch tests can be analyzed in the same way as the dependence of time to rupture on the applied stress in conventional tensile creep tests. Two comparable sets of constant-force small punch tests and relevant conventional creep tests on P91 steel were performed at temperatures from 823 to 873 K. The experimental results were analyzed using various parametric approaches (Larsson-Miller, Fisher-Dorn, etc.) very well-known from conventional creep testing. It is shown that the methods based on time-temperature parameter can be used also for a description of small punch test data. The best description can be achieved with the Sud-Aviation parameter.

  V příspěvku je studován problém, jestli závislost doby do lomu na působící síle v miniaturizované protlačovací zkoušce může být analyzována stejným způsobem jako závislost doby do lomu na aplikovaném napětí v konvenční creepové zkoušce v jednoosém tahu. Dvě srovnatelné sady protlačovacích zkoušek při konstantní síle a odpovídajících konvenčních creepových zkoušek oceli P91 byly provedeny při teplotách od 823 do 873 K. Výsledky byly analyzovány pomocí různých parametrických přístupů (Larsson-Miller, Fisher-Dorn, atd.) osvědčených pro konvenční creepové zkoušky. Je ukázáno, že metody založené na teplotně-časovém parametru mohou být použity také pro popis protlačovacích zkoušek. Nejlepší pois je dosažen pomocí parametru Sud-Aviation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173715