Počet záznamů: 1  

Flow around Ahmed Body

 1. 1. 0326648 - UT-L 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uruba, Václav - Sedlák, K.
  Flow around Ahmed Body.
  [Proudění v okolí Ahmedova tělesa.]
  Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2009 - (Příhoda, J.; Kozel, K.), s. 107-110. ISBN 978-80-87012-19-2.
  [Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Praha (CZ), 25.02.2009-26.02.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: Ahmed body * dynamics * wake
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Flow in wake of a car model was studied experimentally in a wind channel. The model was designed on the basis of so called Ahmed body in ratio 3 : 20, width of the model was from wall to wall, no gap, prismatic shape. We concentrated out our attention on upper rear part of the model, separation of the boundary layer from roof and formation of the wake. The upper part of the wake forming a free shear layer was studied in detail. Two variants of the model with slant angles = 25° and 35° was examined respectively. Angle 25° shows more or less attached flow, while angle 35° generates fully detached flow from the ramp.

  Byl experimentálně vyšetřován úplav za rovinným Ahmedovým tělesem v kanále. Zvláštní pozornost byla věnována oblasti proudění nad horní zadní částí modelu, odtržení mezní vrstvy od střechy a vytváření úplavu. Podrobně byla sledována volná smyková oblast v horní části úplavu. Byby studovány varianty s úhlen zadní části modelu = 25° a 35°. Úhel 25° vykazuje více-méně přilnuté proudění, zatímco úhel 35° vytváří odtržení v oblasti zadní části modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173685