Počet záznamů: 1

Assessing inflation persistence: micro evidence on an inflation targeting economy

 1. 1.
  0326640 - NHU-N 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Babecký, Jan - Coricelli, F. - Horváth, R.
  Assessing inflation persistence: micro evidence on an inflation targeting economy.
  [Posouzení inflační persistence: důkazy z ekonomiky zaměřující se na inflaci.]
  Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 59, č. 2 (2009), s. 102-127 ISSN 0015-1920
  Grant ostatní:Česká národní banka(CZ) E5/05
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
  Klíčová slova: inflation dynamics * persistence * inflation targeting
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
  Impakt faktor: 0.264, rok: 2009
  http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1153_babeck%C3%BD_horv%C3%A1th_coricelli.pdf http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1153_babeck%C3%BD_horv%C3%A1th_coricelli.pdf

  The paper provides an empirical analysis of inflation persistence in one of the inflation targeting countries, the Czech Republic, using 412 detailed product-level consumer price indexes underlying the consumer basket over the period from 1994:M1 to 2005:M12.

  Tento článek poskytuje empirickou analýzu inflační persistence v jedné ze zemí cílících inflaci, České republice, s použitím 412 detailních individuálních cenových indexů ve spotřebním koši v období 1994:M1 a 2005:M12.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173680