Počet záznamů: 1  

Z centra na periferii a zase zpátky? Vývoj sociologie náboženství a proměny její pozice v sociologickém uvažování druhé poloviny 20. století

 1. 1. 0326572 - SOU-Z 2010 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Nešpor, Zdeněk
  Z centra na periferii a zase zpátky? Vývoj sociologie náboženství a proměny její pozice v sociologickém uvažování druhé poloviny 20. století.
  [From Centre to Periphery and Back Again? The Development of the Sociology of Religion and Changes in its Positron within Sociological Thoght in the Second Half of the 20th Century.]
  Sociológia. Roč. 41, č. 2 (2009), s. 121-148 ISSN 0049-1225
  Grant CEP: GA AV ČR IAA700280701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sociology of religion * secularization * rational choice theory
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.140, rok: 2009

  Autor analyzuje vývoj sociologie náboženství ve druhé polovině 20. století až do doučasnosti se zvláštním zřetelem k různým evropským sociologiím. Zdůrazňuje, že "za" dvěma velkými paradigmaty – tedy sekularizační teorií a teorií racionální volby – existovaly různé přístupy ovlivněné národními akademickými tradicemi a dalšími faktory.

  The author analyzes development of the sociology of religion in the second half of the 20th century upto the present with special attention paid to various European sociologies. He maintains that "behind" the two grand paradigms – i.e. secularization and RTC – different approaches exit, impacted by national academic traditions and other factors.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173635