Počet záznamů: 1

N-2(A(3)Sigma(+)(u)) time evolution in N-2 atmospheric pressure surface dielectric barrier discharge driven by ac voltage under modulated regime

 1. 1.
  0326557 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ambrico, P. F. - Šimek, Milan - Dilecce, G. - De Benedictis, S.
  N-2(A(3)Sigma(+)(u)) time evolution in N-2 atmospheric pressure surface dielectric barrier discharge driven by ac voltage under modulated regime.
  [Časový vývoj N2(A3SIGMAu+) v N2 povrchovém barierovém výboji v AC modulovaném režimu za atmosférického tlaku.]
  Applied Physics Letters. Roč. 94, č. 23 (2009), s. 231503-231503 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Atmospheric pressure surface-DBD * Nitrogen metastable * LIF * Optical emission spectroscopy
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009

  The relaxation of N2(A3SIGMAu+) metastable in N2 ac (5 KHz and 7 KVpp) surface dielectric barrier discharge driven under pulse modulated regime, TON=5 ms and TOFF=20 ms, at atmospheric pressure has been investigated. N2(A) has been detected by optical-optical double resonance laser induced fluorescence in a space layer (space afterglow) at 1 mm above the discharge electrode. The time evolution clearly shows that in the space afterglow layer N2(A) builds up and decay in millisecond time scale and does not vary in the voltage cycle.

  Diagnostika N2(A) metastabilu produkovaných v povrchovém AC DBD výboji v dusíku za atmosférického tlaku byla provedena metodou OODR-LIF (Optical–Optical Double Resonance–Laser Induced Fluorescence).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173626