Počet záznamů: 1

Support Effect in Hydrodesulfurization over Ruthenium Sulfide

 1. 1.
  0326531 - UCHP-M 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Gulková, Daniela - Kaluža, Luděk - Vít, Zdeněk - Zdražil, Miroslav
  Support Effect in Hydrodesulfurization over Ruthenium Sulfide.
  [Vliv nosiče při hydrodesulfurizaci na sulfidu ruthenia.]
  Petroleum and Coal. Roč. 51, č. 2 (2009), s. 146-149 ISSN 1337-7027
  Grant CEP: GA ČR GA104/06/0705
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: ruthenium sulfide * hydrodesulfurization * support effect
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie

  The hydrodesulfurization of thiophene over ruthenium sulfide on Al2O3, MgO, SiO2, TiO2, ZrO2 or active carbon was studied. The catalysts (1, 3 and 6 wt.% Ru) were prepared by impregnation with aqueous RuCl3. The only exception was the Ru/MgO catalyst which was prepared by impregnation with methanolic solution of Ru acetylacetonate. The catalysts were sulfided either in a 10%H2S/H2 or 20%H2S/N2 mixture at 400 oC. Their activity was tested at 400, 370 and 340 oC. The latter catalysts were mostly more active than the former. The difference increased with the loading and depended on support, the highest being with TiO2 and ZrO2 and the lowest with alumina and active carbon. The Ru sulfide catalysts were more active than the Mo/Al2O3 catalyst with corresponding loading. The order of activity was independent of activation method and increased in the order Ru/MgO, Ru/Al2O3,Ru/SiO2,Ru/ZrO2,Ru/TiO2,Ru/C.

  Byla studována hydrodesulfurizace thiofenu na sulfidu ruthenia naneseného na Al2O3, MgO, SiO2, TiO2, ZrO2 nebo aktivní uhlí.Katalyzátory (1, 3 a 6% Ru) byly připraveny impregnací roztokem RuCl3. Jedinou vyjímkou byl katalyzátor Ru/MgO který byl připraven impregnací roztoku acetylacetonátu Ru v methanolu. Katalyzátory byly sulfidovány při 400 oC buďto směsí 10%H2S/H2 nebo 20%H2S/N2. Jejich aktivita byla testována při 400, 370 a 340 oC. Katalyzátory sulfidované H2S/N2 byly aktivnější než katalyzátory sulfidované H2S/H2. Rozdíl stoupal se zvyšujícím se obsahem Ru a závisel na nosiči. Nejvyšší byl na TiO2 a ZrO2 a nejnišší na Al2O3 a aktivním uhlí. Katalyzátory Ru byly aktivnější než katalyzátory Mo/Al2O3 s odpovídajícím obsahem kovu. Pořadí aktivity bylo nezávislé a metodě aktivace a aktivita stoupala v pořadí Ru/MgO, Ru/Al2O3,Ru/SiO2, Ru/ZrO2, Ru/TiO2 a Ru/C.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173609