Počet záznamů: 1  

Comparative Study of Sorption and Permeation Techniques for the Determination of Heptane and Toluene Transport in Polyethylene Membranes

 1. 1. 0326526 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Friess, K. - Jansen, J. C. - Vopička, O. - Randová, A. - Hynek, V. - Šípek, M. - Bartovská, L. - Izák, Pavel - Dingemans, M. - Dewulf, J. - Van Langenhove, H. - Drioli, E.
  Comparative Study of Sorption and Permeation Techniques for the Determination of Heptane and Toluene Transport in Polyethylene Membranes.
  [Srovnávací studie sorpčních a permeačních technik pro určení transportu heptanu a toluenu v polyethylenové membráně.]
  Journal of Membrane Science. Roč. 338, 1-2 (2009), s. 161-174 ISSN 0376-7388
  Grant CEP: GA ČR GA104/08/0600
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: VOCs binary mixture * permeation * sorption
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 3.203, rok: 2009

  This work is the first and unique comparative study on a so wide range of vapour activities and a so vast number of different techniques, giving important insight into the transport phenomena themselves and on how results are affected by the specific technique used. Results are demonstrated and discussed in detail on the basis of a pair of penetrants with different physico-chemical properties and molecular shape (toluene vs. heptane). Information about differences between concentration dependent permeation and sorption, coupling effect, molecular clustering and polymer-solvent interactions is reported as well.

  Přehledný článek se zabývá transportem těkavých organických látek přes neporézní membánu. Výsledky jsou demostrovány a diskutovány detalně na základě permeujících látek s různými fyzikálně chemickými vlastnostmi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005271