Počet záznamů: 1  

Bubble-Bed Structural Models for Hybrid Flow Simulation: An Outlook Based on a CFD-Generated Flow Image

 1. 1. 0326521 - UCHP-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Staykov, P. - Fialová, Marie - Vlaev, S. D.
  Bubble-Bed Structural Models for Hybrid Flow Simulation: An Outlook Based on a CFD-Generated Flow Image.
  [Strukturální modely bublané kolony pro hybridní simulaci toku: Přehled založený na obrazci toku generovaném pomocí CFD.]
  Chemical Engineering Research and Design. Roč. 87, č. 5 (2009), s. 669-676 ISSN 0263-8762
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: bubble column * hybrid modeling * phenomenological mixing models
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 1.223, rok: 2009

  Based on CFD simulation, the paper is considering the best version of a circulation flow model for description of the flow pattern in bubble columns. The 3D Euler–Euler model of two-phase flow is solved to prepare the fundamental instantaneous mixing images of bubble column. Two cases of different viscosity including water and aqueous solution of saccharose and gas bubbles at two different diameters to mimic bimodal extremes have been visualized.

  Na základě CFD simulace, článek rozvažuje nejlepší verzi cirkulačního modelu toku pro popis tokového obrazce v bublaných kolonách. Je řešen 3D Euler-Euler model dvoufázového toku aby byly připraveny základní okamžité obrázky promíchávání v bublané koloně. Byly vizualizovány dva případy o různé viskozitě zahrnující vodu a vodný roztok sacharosy a bubliny plynu o dvou různých průměrech představující bimodální extrémy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173602