Počet záznamů: 1  

Dangerously few liaisons: a review of mate-finding Allee effects

 1. 1. 0326512 - BC-A 2010 RIV JP eng J - Článek v odborném periodiku
  Gascoigne, J. - Berec, Luděk - Gregory, S. - Courchamp, F.
  Dangerously few liaisons: a review of mate-finding Allee effects.
  [Nebezpečně málo známostí: přehled Alleeho efektu při hledání partnera.]
  Population Ecology. Roč. 51, č. 3 (2009), s. 355-372 ISSN 1438-3896
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600070602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: component allee effect * demographic allee effect * positive density dependence
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.539, rok: 2009

  In this paper, we review mate-finding Allee effects from ecological and evolutionary points of view. We consider the role of component Allee effects due to mate-finding (at the individual level) in generating demographic Allee effects (at the population level). Given a strong effect that mate-finding appears to have on individual fitness, we support the continuing quest (both theoretical and experimental) to find connections between component mate-finding Allee effects and the demographic consequences.

  Tento přehledový článek diskutuje Alleeho efekt při hledání partnera jak z ekologického, tak z evolučního hlediska. Zajímáme se také o to, zda Alleeho efekt při hledání partnera (na úrovni jedince) může vést až k demografickému Alleeho efektu (na populační úrovni). Vzhledem k tomu, jak velké důsledky má Alleeho efekt při hledání partnera pro zdatnost jedince, je nezbytné dále zkoumat (teoreticky i experimentálně) vztah mezi Alleeho efektem při hledání partnera a jeho demografickými důsledky pro celou populaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173597