Počet záznamů: 1  

Influence of target material on structure of the plasma outflow produced by a partly defocused laser beam

 1. 1. 0326502 - UFP-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kasperczuk, A. - Pisarczyk, T. - Kálal, M. - Ullschmied, Jiří - Krouský, Eduard - Mašek, Karel - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Skála, Jiří - Pisarczyk, P.
  Influence of target material on structure of the plasma outflow produced by a partly defocused laser beam.
  [Vliv materiálu terče na strukturu plazmového proudu vytvořeného částečně defokusovaným laserovým svazkem.]
  Applied Physics Letters. Roč. 94, č. 8 (2009), 081501-1-081501-3 ISSN 0003-6951
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC528; GA MŠk(CZ) 7E08094
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: plasma diagnostics * plasma jets * plasma production by laser
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 3.554, rok: 2009
  http://link.aip.org/link/?APPLAB/94/081501/1

  The paper is aimed at explanation of the relative role of two possible mechanisms of the plasma jet formation: the radiative cooling of ablative plasma and the influence of target irradiation geometry. The experiment was carried out with the Prague Asterix Laser System (PALS) iodine laser. A three-frame laser interferometer and an x-ray streak camera were used as two main diagnostic tools. Our investigations have shown that the geometry of target irradiation is crucial, an annular target irradiation being necessary for plasma jet formation. Thus the role of radiative cooling in the plasma jet initial forming seems to be negligible.

  Cílem práce je osvětlit relativní roli dvou možných mechanismů formování plazmového jetu: radiačního ochlazování ablačního plazamtu a vlivu geometrie ozařování terče. Experiment byl prováděn na jódovém laseru PALS. Jako hlavní diagnostické nástroje byly použity tříkanálový laserový interferometr a rentgenová rozmítací kamera. Naše výzkumy ukázaly, že geometrie ozáření terče je klíčová, přičemž pro zformování jetu je nezbytné ozáření prstencové. Role radiačního chlazení při počátečním formování jetu se tak zdá být zanedbatelná.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173591