Počet záznamů: 1  

Pitted and Grinding stones from Middle Palaeolithic Settlements in Bohemia. Functional Study

 1. 1. 0326501 - ARU-G 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šajnerová-Dušková, A. - Fridrich, Jan - Fridrichová-Sýkorová, Ivana
  Pitted and Grinding stones from Middle Palaeolithic Settlements in Bohemia. Functional Study.
  [Podložky a palety ze středopaleolitických nalezišť Čech. Jejich funkční využití.]
  Non-flint raw material use in prehistory. Old prejudices and new directions. Oxford: Archaepress, 2009 - (Sternke, F.; Eigeland, L.; Costa, L.), s. 145-151. BAR, International series, 1939/11. ISBN 978-1-4073-0419-9.
  [UISPP Congress /15./. Lisabon (PT), 04.09.2006-09.09.2006]
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/0042
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: Middle Palaeolithic * tablets/anvils * experiment * pigments
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Recent research which systematically investigated the entire range of stone artefacts on Lower and Middle Palaeolithic settlements in the Central and Northwest Bohemia revealed surprising information about the use of raw materials, not only with regard to knapped industries, but also to artefacts assigned to process organic and inorganic material. The form and function of these artefacts appear to be unchanged from the Lower Palaeolithic until the Neolithic period. They can be divided into two categories: active tools (hammerstones, pestles or whetstones) and passive tablets (anvils, anvil. pallets). Originally, such artefacts were considered to be a part of the chaine opératoire associated with knapped lithic industries. However, it seems their function was not only limited to knapping activities.

  V posledních letech se při výzkumu staro- a středopaleolitických nalezišť v Čechách setkáváme s dosud opomíjenou složkou typologického spektra nástrojů, které mají nezastupitelné místo v tzv. chaine opératoire technologie a využívání kamenných nástrojů. Tato studie přináší doklady opřené o experimentální archeologii, která přispívá do diskuse funkce, resp. užití otloukačů a podložek v době středního paleolitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173590