Počet záznamů: 1  

Self-Assessment of Finite Element Solutions Applied to Transient Phenomena in Solid Continuum Mechanics

 1. 1. 0326491 - UT-L 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Okrouhlík, Miloslav - Pták, Svatopluk - Valdek, U.
  Self-Assessment of Finite Element Solutions Applied to Transient Phenomena in Solid Continuum Mechanics.
  [Samoposouzení konečnoprvkových řešení aplikovaných na tranzientní jevy v mechanice poddajných těles.]
  Engineering Mechanics. Roč. 16, č. 2 (2009), s. 103-121 ISSN 1802-1484
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400760509
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: stress wave propagation * finite element method * validity of models
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The presented study evolved from author´s considerations devoted to expected crebility of results obtained by finite element methods especially in cases when comparisons with those of experiment are not avaible.

  Předkládaná studie vychází z úvah věnovaných očekávané věrohodnosti výsledků získaných metodou konečných prvků zvláště v případech, srovnání s experimentálními výsledky není k mání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173582