Počet záznamů: 1  

Vliv spektrálníchvlastností kombinovaného náhodného zatěžování na únavový život

 1. 1. 0326490 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Svoboda, Jaroslav - Balda, Miroslav
  Vliv spektrálníchvlastností kombinovaného náhodného zatěžování na únavový život.
  [Influence of spectral properties of combined random loading on fatigue life.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 254-255. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/09/0904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fatigue life * spectral properties * random loading
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Příspěvek se zabývá vlivem výkonové spektrální hustoty náhodného zatěžovacího procesu na životnost konstrukcí.Jsou prezentovány výsledky jednoosého zatěžování.Diskutována je rovněž filozofie víceosých zkoušek, jejichž realizace bude předmětem nového grantového projektu.Výsledkem řešení bude nová numerická metoda pro výpočet únavové životnosti konstrukcí zatížených náhodnými procesy se známým průběhem výkonové spektrální hustoty.

  The contribution deals with an influence of power spectral densities of random loading processes on fatigue lives of structures. Experimental results of uniaxial loading are presented. A philosophy of multiaxial tests, which will be carried out in the new grant project, is also discussed. It is expected that a new numerical method for prediction of fatigue lives of structures loaded by random processes with known spectral densities will be developed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173581