Počet záznamů: 1

Glossary of class names of polymers based on chemical structure and molecular architecture (IUPAC Recommendations 2009)

 1. 1.
  0326479 - UMCH-V 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Baron, M. - Hellwich, K. H. - Hess, M. - Horie, K. - Jenkins, A.D. - Jones, R. G. - Kahovec, Jaroslav - Kratochvíl, Pavel - Metanomski, W. V. - Mormann, W. - Stepto, R. F. T. - Vohlídal, J. - Wilks, E. S.
  Glossary of class names of polymers based on chemical structure and molecular architecture (IUPAC Recommendations 2009).
  [Slovník skupinových názvů polymerů založených na chemické struktuře a molekulární architektuře.]
  Pure and Applied Chemistry. Roč. 81, č. 6 (2009), s. 1131-1183 ISSN 0033-4545
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LA09028
  Klíčová slova: IUPAC Polymer Division * macromolecule architecture * polymer class names
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.289, rok: 2009

  This document defines class names of polymers based on the class names of starting monomers and characteristic features of the chemical constitution of polymer molecules (macromolecules), i.e., class names that have gained general acceptance in the polymer and material literature, science and technology as well as in public. The glossary is divided into three parts.

  Dokument definuje skupinové názvy polymerů založené na skupinových názvech výchozích monomerů a charakteristických rysech chemické konstituce polymerních molekul (makromolekul), tj. skupinových názvech, které jsou všeobecně přijímány v literatuře o polymerech a materiálech, ve vědě a technologii, jakož i ve veřejnosti. Slovník je rozdělen do tří částí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173574