Počet záznamů: 1

Nonlinear techniques for the Acrobot tracking with application to robot walking

 1. 1.
  0326477 - UTIA-B 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Anderle, Milan - Čelikovský, Sergej
  Nonlinear techniques for the Acrobot tracking with application to robot walking.
  [Nelineární metody sledování referenční trajektorie aplikované na chůzi acrobota.]
  4emes Journées Nationales de la Robotique Humanoide. Nantes: CNRS nantes, 2009, s. 1-2.
  [Journées Nationales de la Robotique Humanoide (JNRH '09). Nantes (FR), 05.06.2009-06.06.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) MEB020906
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: walking robots * nonlinear system, * underactuated system
  Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení

  It aims to compare the performance of various techniques fo the stabilization of the error dynamics of the Acrobot's walking like reference trajectory.

  Cílem prezentace je porovnat různé způsoby stabilizace chybové dynamiky chůze akrobota podél referenční trajektorie. Plánování referenční trajektorie a zpětnovazební sledování referenční trajetorie je založeno na částečné přesné zpětnovazební linearizaci modelu acrobota. Takový přesný způsob transformace vede k téměř lineárnímu systému, kde chybová dynamika podél trajektorie, která má být sledována, je 4 rozměrný lineární časově proměnný systém mající pouze 3 časově proměnné vstupy. Ostatní jsou buď nulové nebo rovny jedné.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173572