Počet záznamů: 1  

Effect of iodine solutions on polyaniline films

 1. 1. 0326429 - UMCH-V 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Ayad, M. M. - Amer, W. A. - Stejskal, Jaroslav
  Effect of iodine solutions on polyaniline films.
  [Vliv roztoků jódu na polyanilinové filmy.]
  Thin Solid Films. Roč. 517, č. 21 (2009), s. 5969-5973 ISSN 0040-6090
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * films * quartz-crystal microbalance
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.727, rok: 2009

  Polyaniline (PANI) emeraldine-base films have been exposed to iodine solutions. The interaction between the films and the iodine solution was studied using the quartz-crystal microbalance (QCM) technique and the UV–visible absorption spectroscopy. Iodine was found to play multiple roles: the ring-iodination of PANI film, the oxidation of PANI to pernigraniline base, and iodine doping to PANI salt. A sensor based on PANI-coated electrode of QCM was developed to monitor the presence of iodine in solution.

  Filmy polyanilinové báze v emeraldinové formě byly vystaveny účinkům roztoků jódu. Interakce mezi filmy a roztoky jódu byla studována pomocí křemenných mikrovah a spektroskopie v UV-viditelné oblasti. Jód hraje řadu rolí: způsobuje iodinaci na aromatickém kruhu polyanilinu, oxidaci polyanilinu na pernigranilinovou bázi, či dopování za vzniku polyanilinové soli. Senzor založený na polyanilinem pokryté elektrodě křemenných mikrovah byl vyvinut a použit k monitorování jódu v roztoku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173536