Počet záznamů: 1  

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání

 1. 1. 0326404 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Chaloupková, Jana - Mitchell, Eva
  Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené: rozdíly podle rodinného uspořádání.
  [Return to work after parental leave: family arrangement differences.]
  Fórum sociální politiky. Roč. 3, č. 3 (2009), s. 2-8 ISSN 1802-5854
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: single mothers * parental leave * economic activity of women
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Stať analyzuje rozdíly časování návratu z rodičovské dovolené na trh práce v závislosti na rodinné situaci matek a důvody rozhodnutí vrátit se na trh práce či zůstat v domácnosti. Analýzy vycházejí ze dvou zdrojů: z dat výzkumného šetření Sociální a ekonomické podmínky mateřství z roku 2006, zaměřeného na ženy s dětmi do 10 let a z analýzy modelových rodin, jejíž pomocí jsou zkoumány dopady nastavení sociálního systému na ekonomickou aktivitu matek s malými dětmi.

  The paper explores the timing of the return from parental leave to the labour market according the family situation of mothers and the reasons of their decision to return to an employment or stay at home. The paper is based on analyses data from social survey Social and economic conditions of motherhood from 2006 and on the analysis of model families which explores impacts of social system on economic activity of mothers with young children.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173515