Počet záznamů: 1  

Effects of ICRF induced density modifications on LH wave coupling at JET

 1. 1. 0326397 - UFP-V 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kirov, K.K. - Mayoral, M.-L. - Mailloux, J. - Colas, L. - Ekedahl, A. - Erents, K. - Goniche, M. - Korotkov, A. - Morgan, P. - Petržílka, Václav - Ongena, J. - Rantamäki, K. - Stamp, M. - JET EFDA, Contributors. - Baranov, Yu.
  Effects of ICRF induced density modifications on LH wave coupling at JET.
  [Účinky ICRF modifikací hustoty na vazbu LH vlny na JETu.]
  Plasma Physics and Controlled Fusion. Roč. 51, č. 4 (2009), 044003-20 ISSN 0741-3335
  Grant CEP: GA ČR GA202/07/0044
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: ICRF antenna * LH wave * plasma
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 2.409, rok: 2009

  Lower hybrid (LH) wave coupling is modified and usually degraded when the system is powered simultaneously with the ion cyclotron range of frequency (ICRF) antennas magnetically connected to the launcher.

  Vazba dolně hybridní (LH) vlny se mění a obvykle zhoršuje, když je systém používán současně s anténami v oblasti iontocyklotronové (ICRF) frekvence magneticky spojenými s LH anténou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173509